Ποιοι είμαστε

Το Rentalinsurance.gr αναπτύχθηκε από την E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών & Μεσίτες Ασφαλίσεων – Αντασφαλίσεων ΑΕ, αποτελεί εμπορικό σήμα για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων που σχετίζονται με την Νομική Προστασία Εκμισθωμένου Ακινήτου – ERGO My Protection Advanced.

Η EReal Estates είναι το μοναδικό Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο, συνεχώς αναπτυσσόμενο, το οποίο καλύπτει με τις υπηρεσίες του όλη την ελληνική επικράτεια.

Έχοντας ως πεδίο δράσης τον τομέα του real estate καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα από την ίδρυση της, το έτος 2006, στόχευσε στη δημιουργία ενός Δικτύου συνεργατών αναγνωρισμένης αξιοπιστίας και απαράμιλλης ποιότητας. Συνεχίζουμε έως σήμερα  να λειτουργούμε με αμείωτο ενδιαφέρον και στόχο να διαφέρουμε δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης, με γνώμονα την ανάγκη για εξέλιξη και ανάπτυξη. Το δίκτυο μας πρωτοπορεί στο χώρο της Ελληνικής κτηματομεσιτικής αγοράς, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και υποδομές, επιτυγχάνοντας  εν κατακλείδι εξαιρετικά αποτελέσματα.

H EReal Estates είναι αδειοδοτημένη μεσιτική εταιρία Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων από την εγχώρια εποπτική αρχή ΤτΕ και έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ειδικού Μητρώου ΕΕΑ / 220.

Η EReal Estates σε συνεργασία με εγχώριες και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, σχεδιάζει αποκλειστικά ασφαλιστικά προγράμματα. Εξειδικεύεται στη διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων περιουσίας.

Με στόχο την παροχή καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων που θα προστατεύουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την εκμίσθωση ακινήτων, δημιουργήσαμε το Rentalinsurance.gr