Ασφαλιστική εταιρεία

Η “ERGO Ασφαλιστική” ανακοίνωσε ότι μετά την εξαγορά των μετοχών της “DAS Hellas”, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, όπως ακριβώς είχε προαναγγελθεί τον Οκτώβριο του έτους 2019.

Ο  Όμιλος ERGO

Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 40.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2018, η ERGO κατέγραψε 19 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε 15 δισεκατομμύρια ευρώ ως παροχές στους πελάτες της.

Munich Re

Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου. Η εταιρεία, MEAG, διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, καθώς και τις επενδύσεις της ERGO ύψους 132 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η δημόσια εικόνα του Ομίλου Munich Re, μέλη του οποίου είναι η ERGO Group και η εταιρεία μας, εξαρτάται από όλους όσους εργαζόμαστε στον Όμιλο αυτό. Ευθυγραμμίζοντας τις ενέργειές μας με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, δημιουργούμε πνεύμα εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε τη φήμη όλων των εταιρειών του Ομίλου.

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που σχεδιάστηκε από τη Munich Re, ορίζει κοινούς κανόνες για τη συμπεριφορά μας και τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και συμβάλλει στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Πρόκειται για μια πυξίδα όλων μας, έτσι ώστε να ενεργούμε σύμφωνα με τις κοινές ομιλικές αξίες.

Η κύρια φιλοσοφία και οι πεποιθήσεις του Ομίλου αποτυπώνονται στο νέο Κώδικα Δεοντολογίας με τις ακόλουθες πέντε βασικές Αρχές:

Η ERGO στην Ελλάδα

Η ERGO δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσής της με την ΑΤΕ Ασφαλιστική (Αγροτική Ασφαλιστική) το 2018, η ERGO αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με βάση τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, που υπερβαίνουν τα 238 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους.

Η ERGO σήμερα αποτελεί έναν όμιλο που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, φερεγγυότητα, πείρα, αλλά και την υποστήριξη μιας διεθνούς ασφαλιστικής δύναμης. Μία εταιρεία που συνεχώς επεκτείνεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό συνεργατών, καθώς τα δίκτυα πωλήσεων ενισχύονται σημαντικά με νέους, καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, ξεπερνώντας τους 2.500 ενεργούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Στον τομέα του Bancassurance, η ERGO έχει αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων με την Τράπεζα Πειραιώς.

Στόχος της εταιρείας είναι η εξαιρετική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες της, προσφέροντας καινοτόμα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, διατηρώντας παράλληλα χαρακτηριστικά όπως η «εγγύτητα», καθώς και το «ανθρώπινο πρόσωπο» προς κάθε συναλλασσόμενό της.