Ασφαλιστική εταιρεία

Το 1971 η D.A.S. εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, με τη μορφή υποκαταστήματος. Από το 1994 λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας Γενικής Νομικής Προστασίας, δημιουργώντας έτσι τη D.A.S. Hellas. Έκανε γνωστή την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας στην ελληνική αγορά ασκώντας εξειδικευμένα μόνον αυτόν τον κλάδο. Έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζομένων δικηγόρων και λοιπών συνεργατών σε κάθε πόλη της ελληνικής επικράτειας, το οποίο εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα των ασφαλισμένων βρίσκει την ιδανική του λύση. Πάνω από 250.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποτελούν την καλύτερη εγγύηση και απόδειξη για την εξειδικευμένη και επαγγελματική αντιμετώπιση της Νομικής Προστασίας από τη D.A.S. Hellas Α.Ε., που είναι πάγια προσανατολισμένη στα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

D.A.S. κατέχοντας εξέχουσα θέση στον κλάδο Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη, έχει ταυτιστεί με την εξειδίκευση και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από το 1928. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο και πάντοτε με γνώμονα την ικανοποίηση των ασφαλισμένων της αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία τόσο των στελεχών της, όσο και του ευρύτατου δικτύου συνεργατών που διαθέτει.